ÚVOD SLOVO POHLEDY HISTORIE POZVÁNKY ODKAZY SLOVÍČKO
 

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
Jan 1,1 (EKUM)


A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan 1,14 (EKUM)


Kázání

Karla Touška

KT_051104
KT_051030
KT_051023
KT_051016
KT_051011
ARCHIV KÁZÁNÍ
 
 
 

KÁŽEME KRISTA - výkladový průvodce pro každodenní čtení Bible

Na webových stránkách ISE - informační servis Effatha od 27. 11. 2005 najdete Průvodce ke čtení Božího slova na každý den. Bible inspiruje velmi široký okruh lidí již od svého vzniku a dnes je stále jakýmsi ukazatelem nejen pro věřící. Hlavním cílem průvodce je nasytit duchovní potřeby jednotlivce i rodin na každý den a být pomocí těm, kteří se s Biblí a jejím bohatstvím teprve seznamují. Průvodce lze použít v uspěchaném ránu nebo jako základ rodinné pobožnosti večer. Hlavní prostor zde má Boží slovo se stručným výkladem. Uspořádání je podřízeno kalendáři církevního roku s důrazem na nedělní texty podle starých církevních perikop. Církevní perikopy připomínají evangelijní texty, které mají trvalou platnost pro život věřících. Jak se sami přesvědčíte, nabízí jasné odpovědi na některé zdánlivě složité životní otázky víry. Jsou tedy tím nejlepším průvodcem věřících celým rokem, který obsahuje jak slavnostní období svátků, tak i vyučující část pro ostatní dny. Členění je prosté - základní text je vyložen v neděli a následující všední dny obsahují související texty z různých míst Bible s výkladem. Velice nás těší, že aniž to bylo součástí zadání, zpracovatelé k výkladu a správnému porozumění základních textů použili celé bohatosti prakticky celé Bible (viz "Rejstřík").

Termín "průvodce" je použit záměrně a připomíná nám to biblického Filipa, který na čas cestuje s oním komorníkem, pomáhá mu porozumět Bibli, ale nakonec se komorník raduje a jede svou cestou sám (Sk 8, 29-39).

Na přípravě Průvodce se podílelo 27 přispěvatelů, z větší části z Církve bratrské, ale i hosté, nemalý podíl zpracovali laikové, použili jsme i výklady perikop prof. Smolíka. To jistě poslouží k tomu, abychom se lépe poznávali při výkladu Písma jak v církvi, tak i mezi církvemi. Může nám to připomínat hostinu u Božího stolu, kde se dělíme o společné dary.

Tištěnou formu Průvodce pro rok 2006 si také můžete objednat v internetovém obchodě Effatha.


Slovo - řecky Logos z Janova evangelia verše 1,1 a 14
„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.“
„Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“

Úvodní slovo pro tyto stránky, a zároveň vyznání svého vztahu ke zlatohorsku, napsal kazatel Církve bratrské Karel Toušek. Zde najdete celý text.


Pokud jste si již přečetli text kázání bratra Karla Touška KT_050612 tak si můžete přečíst obdobné kázání Bohumíra Touška, který na stejný text (Jan 2,9-10) měl kázání ve stejný den (12.6.2005) v Kyjově. Jak sám uvádí, tak se inspiroval kázáním svého otce -Karla Touška. Text kázání najdete zde.

Při této příležitosti vzpomínám na shromáždění v Ondřejovicích v loňském roce, kde jsem měl možnost poslechnout si Bohumíra Touška, který byl požádán svým otcem o několik slov. Později jsem od něj obdržel emailem kázání (také z 12, ale září a roku 2004) o uzdravení slepého. Myslím, že by bylo škoda, aby leželo bez užitku dalším v archivu. A tak, pokud máte zájem, můžete si text kázání přečíst zde. Zamyslet se však musíte sami. Setkáním v Ondřejovicích vděčím i já za ztrátu "slepoty" a možnost prohlédnutí.


21. 8. 2005 - POSLEDNÍ NEDĚLE NA CHALUPĚ U TOUŠKŮ

Po shromáždění u Toušků na chalupě došlo k loučení. Touškovi odjíždí o neděli dříve. Děkujeme jim za jejich pobyt a pohostinství. Téma pro příští shromáždění (28.8.) - 11 kapitola Janova evangelia - přišlo emailem a tak se sejdeme (my co jsme zůstali) v neděli u Žežulů na chalupě.


Přidána kázání bratra Karla Touška od 11. 10. 2005

©LOGOS ZH 2005