ÚVOD SLOVO POHLEDY HISTORIE POZVÁNKY ODKAZY SLOVÍČKO
 


Pozvánka na diecézní Pouť rodin na Mariahilf

Pozvánka na mši svatou byzantského obřadu

 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

 

 

VOJTĚCH VLČEK: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel - (Antikvariát FIDUCIA, Ostrava)

V antikvariátě FIDUCIA (Ostrava, Nádražní 30) se dne 23. 5. 2006 v 18:00 ve spolupráci s Křesťanským institutem Ostrava  uskuteční prezentace knihy Vojtěcha Vlčka "Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel". Otevřeně popisuje mnohdy šokující tvrdost komunistických funkcionářů, soudů a StB proti církvi v 50. a 60.letech: odstranění aktivních kněží, samotky, psychický teror, bití, týrání, zmanipulované procesy, dlouholeté tresty ve věznicích a uranových dolech. Hosty večera budou kněz František Lízna a kněz Stanislav Lekavý.


DIECÉZNÍ POUŤ RODIN 14. KVĚTNA 2006

Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor ve spolupráci s Centrem pro rodinu biskupství ostravsko-opavského a děkanátem Jeseník Vás zve na Diecézní pouť rodin v neděli dne 14. května 2006. Pozvánku ve formátu PDF si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.
V 15,00 hodin slouží mši svatou Mons. František Václav Lobkowicz se spolukněžími. Doprovází sbor z Jeseníku. Od 7. května 2006 také jezdí autobusový spoj z Jeseníku ve 13:40 na na poutním místě je ve 14:45.


POZVÁNKA NA MŠI SVATOU VÝCHODNÍHO OBŘADU

V neděli 30. dubna 2006 v 10,30 hodin bude sloužit ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách svatou liturgii apoštolský exarcha Řeckokatolické církve v České republice Mons. ThDr. Ladislav Hučko. Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v ČR vyhlásil Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996. Exarchát je jakýmsi předstupněm eparchie (diecéze), začínají se vytvářet farnosti a pastorační střediska pro věřící žijící v diaspoře na celém území ČR. Letos v dubnu uplynulo tedy již deset let od vyhlášení. V promluvě Deset let exarchátu biskup Ladislav Hučko zdůraznil potřebu hledět do budoucnosti, která v mnohém závisí právě na tom, jak dokážeme žít jednotu v odlišnosti. Řeckokatolíci byli v minulosti často nepochopeni a také pronásledováni, přece však jsou tady. To je znamení, že Bůh má s nimi své záměry. Citoval nedávný dopis Svatého Otce Benedikta XVI kardinálovi Husarovi, v kterém říká, že úkol řeckokatolíků sjednocených s Petrem je na jedné straně zviditelňovat přítomnost východního prvku v církvi a na druhé straně ukazovat, že obě tradice jsou kompatibilní a mají dosvědčovat hlubokou jednotu v odlišnosti. Více o  Řeckokatolické církvi, a jejím osudu u nás, najdete zde.


V našem městě není příliš znám řeckokatolický kněz o. Milan Mikolájek, administrátor řeckokatolické farnosti Jeseník.

Zatím nemáme dostatek informací o jeho působení. Pouze se podařilo zjistit, že sloužil jako duchovní v Domově důchodců a 3. března 2006 někteří (5) obyvatelé požádali ředitele DD,  aby doposud vykonávané bohoslužby nepokračovaly, protože řecko-katolické víře nerozumí. Jistě proto věřící uvítají účast na mší východního obřadu, kterou římskokatolická farnost organizuje a na kterou bude o.  Mikolájek určitě pozván. Už jenom proto, aby mohl mít účast na setkání se svým biskupem. O tomto setkání vás budeme určitě informovat. Ještě snímek1 a snímek2.


 

 
©SLOVO~LOGOS ZH 2005