ÚVOD SLOVO POHLEDY HISTORIE POZVÁNKY ODKAZY SLOVÍČKO
 

Kde hledat informace, poučení,  zábavu, hudbu...


EXIT 316 - dobrá zpráva

Trans World Radio vysílá na internetu

Radio PROGLAS

Trans World Radio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

KNIHA "KŘÍŽ JSEM HLÁSAL, KŘÍŽ JSEM SNÁŠEL" JE V PRODEJI

Kniha, ve které za minutu před dvanáctou přichází zachycení generace mučedníků a trpitelů z období komunismu. Kniha rozhovorů s 15 známými kněžími a řeholníky (P. Fr. Lízna SJ, P. O. Mádr, P. V. Dvořák, P. A. Huvar, P. S. Lekavý, P. J. Veselý ad.) ukazuje plasticky na konkrétních příbězích dramatičnost osudů církve a českého národa ve 20.století. Popisuje nacismus - totální nasazení, koncentrační tábory, ale především se soustřeďuje na komunistickou totalitu. Otevřeně popisuje mnohdy šokující tvrdost komunistických funkcionářů, soudů a StB proti církvi v 50. a 60.letech: odstranění aktivních kněží, samotky, psychický teror, bití, týrání, zmanipulované procesy, dlouholeté tresty ve věznicích a uranových dolech. Autor s duchovními hovoří i o jejich situaci v 70. a 80.letech – práce v dělnických profesích či ve farnostech, pokračující šikanování, sledování a někdy i nová uvěznění.


EXIT 316 - dobrá zpráva prostřednictvím České televize

Proč název EXIT 316?= Východ 3,16 = Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. V únoru 2006 Křesťanská akademie mladých (KAM) podepsala s Českou televizí licenční smlouvu, na jejímž základě má KAM připravit a vyrobit 17 osmnáctiminutových pořadů a ČT má záměr odvysílat tento cyklus na podzim roku 2006. Více informací zde.


Zahájeno celodenní zkušební vysílání na internetu

1.11.2005 v 6.00 začalo celodenní zkušební vysílání na internetu (zatím pouze v české řeči). Poslech Rádia 7 na http://www.twr.cz/ . 18 hodin živě, 6 hodin nočních repríz.

Pro všechny, kdo hledají řešení a povzbuzení: život očima křesťanů, pohledy do Bible, život plný víry,praktické zkušenosti a především nejen pro věřící nabízíme hudební, vzdělávací a povzbuzující pořady a rubriky pro různé věkové a zájmové kategorie posluchačů


RADIO PROGLAS - křesťanské vysílání pro celou rodinu

Profil - před dvěma tisíci lety se narodil Ježíš Kristus. Nedlouho před koncem prvního tisíciletí, datováno od jeho narození, zaznívají slova čtyř podání evangelia ve staroslověnském jazyce. Těsně před koncem druhého tisíciletí, podle téhož letopočtu, zaznívají tato slova také na Radiu Proglas. Od počátku jsme se snažili být hlasem tichým a pokorným. K tomu vlastně patří i to, že vysíláme bez reklam. Nejen proto, jak rušivě by reklama zasahovala do klidného tónu našich pořadů, ale také proto, že raději než na reklamních agenturách chceme být přímo závislí na našich posluchačích. To, že naše vysílání potřebují, dokazuje více než 20 tisíc členů Klubu přátel Radia Proglas svými dary na provoz rádia.

Slovo  Proglas - označuje nejstarší literární památku napsanou ve staroslověnštině. Zkomponoval ji svatý Cyril - Konstantin jako předzpěv (pro-glas) k slovanskému překladu čtveroevangelia, jenž přeložil před rokem 863 a se svým bratrem, svatým Metodějem, přinesl na Velkou Moravu.

 Internetové stránky radia PROGLAS        Živé vysílání radia PROGLAS


TRANS WORLD RADIO - bylo založeno v roce 1952. Zakladatel TWR, dr. Paul E. Freed, byl Bohem veden od lokálních problémů k touze oslovit evangeliem velké skupiny lidstva. V jeho mysli postupně rostla myšlenka využít pro takovou misii rozhlasové vysílání. Mezi jazyky TWR patří už řadu let i čeština. První relace v českém jazyce vznikaly koncem šedesátých let. Od okupace Československa v srpnu 1968 byly české pořady připravovány v Monte Carlu, na domácí půdě přitom pomáhala celá řada tajných spolupracovníků. Politická změna na přelomu 80. a 90. let umožnila práci TWR přímo v České republice. 10. září 1990 byla česká redakce TWR registrována pod názvem Trans World Radio, českomoravská křesťanská rozhlasová misie, zkráceně TWR-CZ.

 

Záznamy VŠECH pořadů TWR-CZ ve formátu mp3!! - Nově jsou na stránkách TWR pravidelně každý týden servírovány všechny pořady TWR-CZ, které byly vysílány v předchozím týdnu na všech vysílačích - k dispozici vám tedy budou záznamy pořadů ze satelitu, krátkých i středních vln včetně pořadů vysílaných přes Radio Proglas nebo ČRo Plzeň. Pořady najdete ve formátu MP3 v rubrice  Download pořadů.


©LOGOS ZH 2005