SLOVO - LOGOS ze Zlatých Hor v Jeseníkách

KDO JE KDO

Údaje  na této stránce (včetně odkazů) jsou uveřejněny buďto se souhlasem osob, kterých se dotýkají nebo jsou převzaty z veřejných sdělovacích prostředků (noviny, rozhlas, televize), knih, encyklopedií, kronik, almanachů, veřejně přístupných archivních záznamů, databází apod.  v souladu s ustanovením zákona 121/2000 Sb. o právu autorském, především § 31 a § 34. Vždy je uvedeno jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby pod jejímž  jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.


Stanislav Lekavý se narodil v Josefově na Slovácku 10. května 1930 v tradičně katolické rodině. Původně chtěl být knězem nebo lékařem, ale přísný a praktický otec ho poslal do obchodní školy. V září 1948 byl Státní bezpečností kvůli kolportáži letáků varujících před rostoucí komunistickou totalitou zatčen a uvězněn.


Mons. ThLic. Dominik Duka OP, původním jménem Jaroslav Duka, (nar. 26. dubna 1943 Hradec Králové) je dominikán a 24. biskup královéhradecký. Roku 1986 byl ustanoven provinciálem Českomoravské dominikánské provincie. Po roce 1990 nadále působí jako provinciál dominikánského řádu a vyučuje na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.Mark Brunner je rodilý Američan a mluví zvláštní   řečí  -- „čenglensky"  (Czenglak). Z češtiny totiž volně přechází do angličtiny a pak zas do slovenštiny. Hraje perfektně na trubku i zpívá. Snad by i zatancoval z radosti nad Boží láskou a slávou, kdyby si troufnul před převážně vážným „publikem". Jeho slova: „Půda na Slovensku i v Česku je pro evangelium tvrdá. Myslím, že když se lidé budou moci seznámit s křesťanstvím skrze televizní vysílání, půda změkne."Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem., sídelní biskup ostravsko-opavský. Dne 30. 5. 1996 byla bulou papeže Jana Pavla II. „Ad Christifidelium spirituali“, byla zřízená nová ostravsko-opavská diecéze a Mons. Lobkowicz byl jmenován jejím prvním diecézním biskupem.


Ladislav Hučko se narodil 16. 2. 1948 v Prešově na Slovensku. Jeho otec byl řeckokatolickým knězem. Vystudoval SVŠ v Prešově. V 50. letech byla celá rodina pronásledována komunistickým režimem a vícekrát se musela stěhovat z místa na místo. Po maturitě se hlásil ke studiu bohosloví do Bratislavy, ale nebyl přijat.


Pavel Dokládal se narodil 3.března 2002. V současné době je prezidentem a předseda Fatimského apoštolátu ČR. Celý titul instituce je: Světový apoštolát Fatimy - centrum Domus Pacis ve Fatimě
Národní centrum FA ČR v Koclířově - Českomoravská Fatima
V současnosti zatím nejsou k dispozici podrobnější biografická data, ale přece jenom se můžete dozvědět více z jeho listu přátelům.


     František Lízna se narodil v roce 1941 v Jevíčku, poté se jeho rodina přestěhovala do Moravské Třebové a Velkých Opatovic. Tatínek, neústupný lidovec, byl brzy po převratu v roce 1948 zavřen. Jeho druhou zkušeností s vězením byla návštěva dívky, jejíž otec sedlák byl právě zatýkán policií, protože nechtěl vstoupit do družstva. František v zuřivosti strhl rudou vlajku z národního výboru. Stálo ho to 7 měsíců v Jáchymově...